Jan 11, 2016

A Queer Utopia Project: Call for Director


We Are, the Youth & Student LGBTQQI organisation, is seeking a person to  direct, produce, film and edit a documentary for a funded project that aims to voice the dreams, desires and ideas of LGBT youth living in Malta. This project aims to gather youth who identify as lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual, agender, pansexual amongst other sexual orientations and gender identities to share their experiences and goals through multi media.

Desired Skills
In depth knowledge of filming, video editing and production software and sound editing software. The candidate must be in possession of relevant equipment and software. They must also be comfortable with working with strangers of different orientations and ethnicity, and possess good communication and teamwork skills. Although no experience in documentary filming is necessary, it will be considered a plus.  


The candidate will be required to:
  • Meet with the Project Manager and discuss location, filming, interview structure amongst other things for the documentary. (January-early February)
  • Meet with volunteers at chosen locations to produce, direct and film the interviews. (February)
  • Edit the footage to produce a professional product. (March)


To ask for more information, one may e-mail vp@weare.org.mt with queries.To apply for this project role, kindly send an e-mail to vp@weare.org.mt with your name, surname, statement of interest (including a brief reason why) and attach or provide a link to your portfolio or showreel. Applications will be accepted until 22nd January 12:00pm.

This Project is funded by Voices Foundation, where funds have been allocated for the documentary's production. A contract will be established with the chosen applicant that will include remuneration amongst other conditions necessary. 


Tfittxija għal Direttur: Proġett Queer Utopia


We Are, l-organizazzjoni ta’ żghażagħ u studenti LGBTQQI, qed tfittex persuna biex tideriġi, tipproduċi, tiffilmja u teditja dokumentarju għal proġett iffinanzjat liema bl-iskop jagħti leħen lil ħolm, xewqat u idejat ta’ żgħażagħ LGBT li jgħixu f’Malta. L-għan ta’ dan id-dokumentarju huwa li jiġbor żgħażagħ li jidentifikaw rrwieħhom bħala lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual, agender, pansexual fost orjentazzjonijiet sesswali u identitajiet ta’ ġeneru oħrajn biex jaqsmu l-esperjenzi u x-xewqat tagħhom permezz ta’ dan il-mezz ta’ komunikazzjoni.


L-applikanti għandom ikunu midħla sew ma’ softwares ta’ produzzjoni u video editing kif ukoll dawk ta’ sound editing. Madankollu, l-applikant għandu jipposjedi is-software u l-equipment relevanti. Oltre, l-individwu għandu jkun komdu jaħdem ma individwi ta’ identita’ ta’ ġeneru u orjentazzjonijiet sesswali differenti u minn kulturi differenti, u jipposjedi kwalitajiet tajba ta’ komunikazzjoni u li kapaċi jaħdem f’tim.

Għalkemm l-ebda esperjenza fil-produzzjoni ta’ dokumentarji ma hi rikjesta, hija tiġi kkunsidrata bħala vantaġġ.
Il-kandidat magħzul ikun mistenni li:
  • Jiltaqa’ mal-Maniġer tal-Proġett biex jiddiskutu l-post, il-filming, u l-istruttura tal-intervisti fost affarijiet oħra għad-dokumentarju (Jannar sal-bidu ta’ Frar)
  • Jiltaqa’ mal-volontiera fil-postijiet magħzula biex jipproduċu, jidderiġu u jiffilmjaw l-intervisti. (Frar)
  • Jedittjaw il-footage biex jipprezentaw prodott professjonali finali (Marzu)


Għal aktar informazzjoni dwar il-proġett, persuna tista’ tikkuntatja permezz ta’ e-mail lil vp@weare.org.mt. Jekk int interessat f’dan l-irwol, l-applikant ġentilment mitlub/a tibgħat e-mail lil vp@weare.org.mt b’ismek, kunjomok, dikjarazzjoni ta’ interess (li tinkludi raġuni fil-qosor għaliex interessat/a) u link għall-portfoljo jew showreel (jista jkun anke anness mal-email). Għeluq ta’ l-applikazjonijiet huwa nhar l-22 ta’ Jannar 12:00pm.

Dan il-proġett huwa finanzjat minn Voices Foundation. Fondi ġew allokati għall-produzzjoni ta' dan id-dokumentarju. Fil-kuntratt bejn We Are u d-direttur magħzul ikun hemm inkluż ir-remunerazzjoni li ser tingħata ma kundizzjonijiet neċcessarja għall-esekuzzjoni ta' dan id-dokumentarju. 

No comments:

Post a Comment